Elasmotherium sibiricum - vědecká rekonstrukce pravěkého zvířete

Návrh a realizace - Patrik Proško

Paleontologický dohled - RNDr. Martin Mazuch, PhD. a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Klient - Giganti.cz

Materiál - polystyren, epoxidové pryskyřice, len

Délka - 7 metrů

Kontakt
Jakub Bechyně tel. +420 775 212 805
jakub.bechyne@exponut.cz

Patrik Proško tel. +420 607 531 021
patrik.prosko@exponut.cz
© 2022 Všechna práva vyhrazena