Optické Iluze - vzdělávací výstava k pronájmu

Optické Iluze je unikátní výstava, která dává nahlédnout do světa iluzivního zobrazování a současných 3D technologií – 3D tisku a 3D pera. Nabídka zahrnuje tzv. 3D anamorfózy, což jsou prostorové 3D instalace z různých předmětů, které z jednoho určitého místa vytvářejí dojem 2D obrazu. Například portrét Nikoly Tesly vytvořený z různých elektrospotřebičů, či jejich komponentů, které by bez jeho vynálezu střídavého proudu nemohly fungovat. Při pohledu z jiných stran se instalace mění před očima a působí dojmem neuspořádanosti a nepořádku, má však svůj velmi přesný řád. Dále nabízíme několik 3D obrazů, ve kterých je daný 2D motiv namalován zdeformovaný tak, že při pohledu ze správného pozorovacího úhlu (fotopointu) vytváří iluzi 3D prostoru, například propasti. Dalšími exponáty jsou válcové zrcadlové anamorfózy, iluzivní 3D židle, Impossible cube a tzv Penrose triangel inspirované díly M.C. Eshera. Všechny exponáty jsou velmi fotogenické a na 3D obrazech, na židli, v kostce i v trojúhelníku se lidé mohou fotografovat přímo. Výstava má tak svůj virální potenciál a je vhodná jak pro dospělé tak pro děti.

Součástí všech exponátů jsou informačně vzdělávací tabule s popisem každé iluze v historickém kontextu - v jaké době vznikala, k čemu se používala, kdo byl jejím průkopníkem apod.

Kontakt
Jakub Bechyně tel. +420 775 212 805
jakub.bechyne@exponut.cz

Patrik Proško tel. +420 607 531 021
patrik.prosko@exponut.cz
© 2022 Všechna práva vyhrazena